Que vol dir sostenibilitat?

La sosteniblilitat engloba tres aspectes claus:


Que hem d’aconseguir per ser sostenible?

- Que el ritme amb que consumim recursos no superi la capacitat dels sistemes naturals per reposar-los.
- Que el ritme amb que contaminem i produïm residus no superi la capacitat del medi per absorbir-los.
- Que hi hagi una millora de justícia social i de la democràcia.
- Que es superi els esquemes culturals actuals que relacionen la qualitat de vida amb la possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos.

No hay comentarios: