La carta Aalborg

La carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat coneguda com “Carta d’Aalborg”, va ser firmada en aquesta ciutat danesa per 80 autoritats locals europees, després de la clausura de la Conferencia sobre Ciutats i Poblacions Sostenibles celebrada entre el 24 i el 27 de maig de 1994.
La Carta Aalborg va suposar l’inici de la Campanya Europea de Ciutats i Poblacions Sostenibles.

Qualsevol autoritat local o conjunt d’autoritats locals poden adscriure’s a la Campanya aprovant i firmant la Carta. Això compromet a l’autoritat local a participar en procés de l’Agenda 21 Local, amb la finalitat de crear i posar en pràctica un pla d’acció local per la sostenibilitat.

L’any 1999 Torredembarra va firmar la Carta Aalborg, sent aquest el punt de partida per l’elaboració de l’Agenda 21 local.

No hay comentarios: