Què és l'Agenda 21?

L’Agenda 21 és un document aprovat pel Ple de l’Ajuntament que conté un conjunt de propostes elaborades per la ciutadania amb l’objectiu de fer més sostenible el municipi.

La primera Agenda 21 es va elaborar en la Cimera de Rio a l’any 1992 i, a partir d’aquí cada administració ( estatal, nacional, local) l’ha impulsat en el seu àmbit territorial.

Que vol dir sostenibilitat?

La sosteniblilitat engloba tres aspectes claus:


Que hem d’aconseguir per ser sostenible?

- Que el ritme amb que consumim recursos no superi la capacitat dels sistemes naturals per reposar-los.
- Que el ritme amb que contaminem i produïm residus no superi la capacitat del medi per absorbir-los.
- Que hi hagi una millora de justícia social i de la democràcia.
- Que es superi els esquemes culturals actuals que relacionen la qualitat de vida amb la possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos.

Agenda 21 a Torredembarra: Pas a Pas

L’any 1999 es signa la Carta Aalborg, s’adopta el compromís de la creació de l’Agenda 21.

L’any 2001 es crea el Consell Municipal de Sostenibilitat . Mitjançant las participació ciutadana, inclusió de l’Agenda 21 dins del Plans d’Acció municipals.

Entre 2001/2202 Reunions mensuals entre les diferents comissions CMST

PROPOSTA AGENDA 21

Gener de 2003 Aprovació de l’AGENDA 21 pel CMST
Març de 2003 Aprovació AGENDA 21 pel Ple de l’Ajuntament.
2005 Reunions CMST per revisar l’AGENDA 21

Novembre de 2005 Aprovació de l’ultima revisió de l’AGENDA 21
Octubre de 2006 Aprovació AGENDA 21 pel Ple de l’Ajuntament

La carta Aalborg

La carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat coneguda com “Carta d’Aalborg”, va ser firmada en aquesta ciutat danesa per 80 autoritats locals europees, després de la clausura de la Conferencia sobre Ciutats i Poblacions Sostenibles celebrada entre el 24 i el 27 de maig de 1994.
La Carta Aalborg va suposar l’inici de la Campanya Europea de Ciutats i Poblacions Sostenibles.

Qualsevol autoritat local o conjunt d’autoritats locals poden adscriure’s a la Campanya aprovant i firmant la Carta. Això compromet a l’autoritat local a participar en procés de l’Agenda 21 Local, amb la finalitat de crear i posar en pràctica un pla d’acció local per la sostenibilitat.

L’any 1999 Torredembarra va firmar la Carta Aalborg, sent aquest el punt de partida per l’elaboració de l’Agenda 21 local.